Tjänster

Vilka tjänster erbjuder vi?

 

Vad erbjuder Advenio barn-och ungdomsgrupp?

Advenio barn- och ungdomsgrupp tar emot främst ensamkommande barn.

Familjerna har olika kulturella bakgrunder. Familjerna får individuell handledning regelbundet samt träffas i grupp tillsammans med konsulenterna för information, utbildning och gemensamma diskussioner.

Handledningen och stödet till familjehemmen och jour hemmen ges av konsulenter med lång erfarenhet av kunskap om ensamkommande barns behov.

Grunden är att familjerna är trygga i sammanhanget. Att de vet vad som förväntas, är delaktiga i planering, får professionellt stöd och har möjlighet till stöd dygnet runt av familjehemskonsulenten.