Hem

 

 

Advenio barn och ungdomsgrupp är den trygga länken mellan barn och familjehem och utgör placeringar.

 

Främjandet av Trygghet, integration, delaktighet och mentorskap står i centrum för Advenio barn- och ungdomsgrupp.

Trygghet handlar inte enbart om att Advenio har kvalitetssäkrade och trygga familjer utan även delaktighet i det gemensamma kulturarv som vi anser ger en tryggare identitet som är viktig att utveckla tillsammans, detta för att för att förstå och lära sig av varandras vardag och värderingar.

 

Vi anser att trygghet och integration hänger samman i utvecklingen för de ensamkommande barnen.

 

 

Just nu söker vi familjehem

kontakta haliz@adveniogruppen.se för mer information kring uppdraget och kraven för att bli familjehem för ett ensamkommande barn.